Czym jest motywacja pracowników? Najważniejsze czynniki motywacji do pracy

Motywacja sprawia, że z energią i konsekwencją działamy, aby osiągnąć konkretny cel. Bez motywacji nie będziemy zaangażowani, co z kolei przełoży się na naszą produktywność. A zaangażowany i wydajny pracownik to aspiracja każdego właściciela biznesu i managera. Warto zrozumieć, co stoi za motywacją pracowników i jak wpływa ona na produktywność, aby skutecznie dbać o jej wysoki poziom w swoim zespole. Odkryj, jakie są najważniejsze czynniki motywacji do pracy.

motywowanie pracowników - czynniki motywacji do pracy

Motywacja pracowników do pracy – czym tak naprawdę jest?

Motywacja do pracy definiowana jest jako „zestaw sił energetycznych, które powstają zarówno wewnątrz, jak i poza człowiekiem, aby zainicjować zachowanie związane z pracą oraz określić jego intensywność i czas trwania”. [1] Oznacza to, że motywacja jest motorem naszych działań i wpływa na zaangażowanie, które wkładamy w ich realizację. Badania mówią również, że motywacja do pracy może być postrzegana jako źródło pozytywnej energii, która prowadzi do samouznania i samorealizacji pracowników. Dlatego też motywacja jest czynnikiem warunkującym nie tylko samorealizację jednostek, ale także osiągnięcia całej organizacji. [2]

Motywacja do pracy tak silnie łączy się z sukcesem organizacji, ponieważ to właśnie od wydajności działania zespołu zależy realizacja firmowych celów i sukces pracodawcy. Warto pamiętać, że niewystarczająco zmotywowani pracownicy osiągają słabe wyniki, mimo że posiadają odpowiednie umiejętności. [3] Dzieje się tak dlatego, że na wydajność pracownika wpływa zarówno zdolność do wykonywania pracy, jak i motywacja do osiągnięcia sukcesu.

Motywacja jeszcze bardziej wpływa na naszą produktywność, gdy zadania są trudne lub niejasne, np. z powodu dynamicznie zmieniających się wymagań czy zakresu obowiązków. Wtedy pomaga nam ona radzić sobie z wyzwaniami i przezwyciężać wątpliwości oraz niepewność związane z nowymi i skomplikowanymi zadaniami.

Pracodawcy potrzebują pracowników, którzy pracują z pełną motywacją, a nie tylko pojawiają się w biurze. [4] Mogą na to wpłynąć, stosując odpowiednie narzędzia i promując określone zachowania.

W naszym artykule podpowiadamy jak budować zaangażowanie w zespole i sprawić, by pracownicy podchodzili do swoich obowiązków z energią i kreatywnością: Jak budować zaangażowanie zespołu? 7 sposobów na budowanie lojalności w firmie

Rodzaje motywacji pracowników

Na przestrzeni lat powstało wiele teorii i modeli motywacji do pracy. Jedną z najbardziej znanych jest teoria hierarchii potrzeb Maslowa, według której ludzie zaspokajają zestaw potrzeb, w tym fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania i samorealizacji, ale bez zabezpieczenia potrzeb podstawowych (z dołu piramidy) nie będą w stanie cieszyć się tymi bardziej złożonymi (z góry piramidy).

piramida potrzeb maslowa

Powstała także dwuczynnikowa teoria Herzberga, która podzieliła czynniki motywujące pracowników na dwie grupy: czynniki wyższego rzędu (motywacyjne) oraz czynniki podstawowe (higieny). Według Herzberga pracodawcy powinni najpierw zapewnić swoim pracownikom odpowiednie czynniki higieny, np. wynagrodzenie czy warunki pracy, a dopiero w następnej kolejności skoncentrować się na czynnikach wyższego rzędu, takich jak np. uznanie czy odpowiedzialność, które pobudzają motywację i wywołują zadowolenie.

Pojawiły się również bardziej współczesne modele, badacze Ryan i Deci skoncentrowali się w swojej teorii na motywacji wewnętrznej i zewnętrznej…

Wewnętrzna i zewnętrzna motywacja pracowników

Teoria autodeterminacji zakłada, że istnieją dwa główne rodzaje motywacji, które kształtują nasze zachowanie – wewnętrzna i zewnętrzna.

motywatory wewnętrzne i zewnętrzne infografika

Motywacja zewnętrzna to dążenie do zachowywania się w określony sposób w oparciu o zewnętrzne źródła, co skutkuje zewnętrznymi nagrodami. Takie źródła obejmują uznanie od przełożonego, nagrody i wyróżnienia oraz szacunek i podziw innych. [5]

Z drugiej strony, motywacja wewnętrzna pochodzi z wewnątrz. Istnieją wewnętrzne popędy, które inspirują nas do zachowywania się w określony sposób, w tym nasze podstawowe wartości, zainteresowania i moralność, ale też po prostu dobra zabawa. W ramach pracy może to być np. uczenie się nowych umiejętności i poszerzanie kompetencji lub poczucie satysfakcji z tego, że nasza praca jest ważna dla firmy. [5]

czynności motywowane wewnętrznie i zewnętrznie tabela porównawcza

Motywacja pracowników – dlaczego warto o nią zadbać?

Wspomnieliśmy już o tym, że bez motywacji nie ma zaangażowania i odpowiedniej wydajności. Sami pracownicy podkreślają, że gdy czują się bardziej zmotywowani, wzrasta również ich wydajność i koncentracja na pracy. A do tego, mają pozytywne odczucia w stosunku do samego miejsca pracy i własnej roli w organizacji oraz potrafią cieszyć się i być dumni z własnych osiągnięć. [6]

Jakie jeszcze korzyści przynosi posiadanie zmotywowanych pracowników?

 1. Wyższa produktywność – zmotywowany pracownik daje z siebie wszystko i osiąga lepsze wyniki, dzięki czemu wzrasta wydajność całej organizacji.
 2. Większe zaangażowanie – wyższy poziom motywacji przekłada się na większe zaangażowanie pracowników, co jest widoczne nie tylko w jakości pracy, ale także podejmowaniu przez pracowników nowych zadań i wychodzeniu z inicjatywą.
 3. Większa kreatywność i innowacyjność – zaangażowani i zmotywowani pracownicy działają z większą pasją i czują się związani z wykonywaną pracą. Chętniej prezentują własne pomysły, ale też w obliczu wyzwania lepiej radzą sobie z presją i pokonują trudności, wdrażając np. nowy proces w organizacji. Nie zniechęcają się tak łatwo po porażce i z większą energią dążą do wykonania zadań.
 4. Wyższa jakość – motywacja wpływa także na jakość naszej pracy, kiedy pracownik czuje, że to, co robi jest doceniane i ma znaczenie dla całej firmy, stara się cały czas odpowiadać na oczekiwania pracodawcy i klientów. Dzięki temu współpraca jest nie tylko profesjonalna, ale też przyjemna. Co więcej, motywacja może popychać także do samorozwoju. Gdy nasza energia jest skierowana na osiąganie celów w pracy, staramy się uzyskać kompetencje, by wykonać zadanie jak najlepiej.
 5. Większa satysfakcja z pracy – wśród zmotywowanych pracowników zauważa się także wyższy poziom satysfakcji z pracy. Nic dziwnego, skoro motywacja wiąże się z docenianiem, poczuciem celu i sprawczości czy rozwojem. Wykonując pracę jak najlepiej często zostajemy za nią nagradzani i doceniani, co wzmacnia nie tylko motywację, ale prowadzi też do poczucia satysfakcji i zadowolenia.
 6. Lepsze samopoczucie pracowników – zmotywowani pracownicy cieszą się zazwyczaj lepszym samopoczuciem. Ich zdrowie psychiczne i fizyczne poprawia się dzięki, wcześniej wspomnianej, satysfakcji z pracy, ale też dzięki energii i ekscytacji, które odczuwają w drodze do realizacji celu.
 7. Zmniejszona rotacja i absencja – zmotywowani pracownicy są zdecydowanie bardziej lojalni wobec pracodawcy i zaangażowani w życie firmy. To przekłada się na mniejszą rotację pracowników, ale też mniejszą ilość nieuzasadnionych nieobecności. Zmotywowani pracownicy czują także, że mogą rozwijać się w ramach swojej organizacji, dlatego z optymizmem patrzą na przyszłość swojej kariery i samej firmy.

Co motywuje pracowników?

Wróćmy na chwilę do teorii autodeterminacji. Zakłada ona, że zarówno motywacja wewnętrzna, jak i zewnętrzna napędzają nas do zaspokojenia trzech podstawowych potrzeb:

 • Autonomii: jako ludzie mamy potrzebę poczucia, że jesteśmy „panami własnego losu” i przynajmniej w pewnym stopniu kontrolujemy swoje życie, a co najważniejsze – że kontrolujemy własne zachowanie.
 • Kompetencji: ta potrzeba dotyczy naszych osiągnięć, wiedzy i umiejętności. Chcemy budować nasze kompetencje i rozwijać mistrzostwo w zadaniach i dziedzinach, które są dla nas ważne.
 • Więzi: musimy mieć poczucie przynależności i więzi z innymi ludzi, każdy z nas potrzebuje być częścią społeczności. [5]
teoria autodeterminacji - trzy podstawowe potrzeby człowieka

Możemy przyjąć, że wszystkie czynniki, które motywują nas do pracy, bezpośrednio lub pośrednio zaspokajają jedną z trzech powyższych potrzeb. Przyjrzyjmy się zatem kilku wybranym motywatorom.

10 najważniejszych czynników motywujących do pracy

1) Rozwój zawodowy i osobisty

Możliwość rozwoju zawodowego zaspokaja naszą potrzebę kompetencji. Świadomość, że za ciężką pracę możemy zostać nagrodzeni awansem, a nasza wiedza i umiejętności poszerzają się, sprawia, że z większą motywacją i zaangażowaniem wypełniamy codzienne obowiązki. Dlatego też pracodawcy stawiający na rozwój swoich pracowników, szkolenia i dający możliwość projektowania własnej ścieżki kariery są w oczach pracowników tymi, którzy dbają o ich przyszłość.

Co więcej, młodsze pokolenia zdają sobie sprawę z tego jak dynamicznie rozwija się technologia – być może za 5 czy 10 lat duża część pracowników będzie zmuszona rozwinąć nowe dla siebie kompetencje, by pozostać na rynku pracy. To również motywuje do nieustannej nauki i rozwoju.

Rozwój zawodowy idzie w parze z rozwojem osobistym. Nabyta wiedza praktyczna i teoretyczna, nowe doświadczenia i wyzwania zostają z nami i kształtują naszą osobowość. Praca ma wpływ także na nasz rozwój psychologiczny – może uczyć asertywności, większej empatii, odporności na stres, które przydają się również na płaszczyźnie prywatnej.  

2) Zarobki

Większość teorii motywacji pokazuje, że bez zabezpieczenia podstawowych potrzeb nie będziemy potrafili cieszyć się tymi wyższymi. Wynagrodzenie, które zapewnia nam dobre warunki życia to minimum, jeśli natomiast zarobki pozwalają nam dodatkowo na realizację własnych pasji, rozwój czy podróże – jesteśmy o krok dalej. Dla pracowników ważne jest także, aby pensja była adekwatna do rodzaju i ilości wykonywanych obowiązków oraz stanowiska. To naturalne, że jeśli średnie wynagrodzenie dla wykonywanego zawodu jest powszechnie znane, a pracownik otrzymuje niższą pensję, może poczuć się zdemotywowany do ciężkiej pracy i odwrotnie – przy wyższych zarobkach będzie bardziej lojalnym i zaangażowanym członkiem zespołu.

3) Osiąganie celów i mistrzostwo

Wielu z nas w życiu profesjonalnym ceni sobie najbardziej osiąganie kolejnych celów, przechodzenie do kolejnych etapów w projektach oraz związane z tym mniejsze i większe zwycięstwa. Takim celem może być osiągnięcie miesięcznych KPI, najlepszy wynik kwartalny w zespole lub po prostu zamknięcie z sukcesem dużego projektu. Często satysfakcję mogą sprawiać nam nawet codzienne małe zadania i cele, które udało nam się zrealizować – owocny telefon do klienta, kreatywne spotkanie zespołu czy opracowanie harmonogramu na kolejny tydzień.

Dla niektórych celem może być także osiągnięcie mistrzostwa w danej dziedzinie. Sukcesy w zadaniach służbowych stają się wtedy odzwierciedleniem naszej wiedzy i kompetencji, do których z dużym zaangażowaniem dążymy. Motywacja jest szczególnie silna, jeśli dana dziedzina nas fascynuje, a odkrywanie jej zakamarków po prostu cieszy.

4) Bezpieczeństwo

W badaniu Workmonitor 2023 niemal wszyscy (92%) z ponad 35 tys. pracujących osób dorosłych biorących udział w badaniu stwierdzili, że stabilność zatrudnienia jest dla nich ważna, z czego 63% twierdzi, że nie przyjęliby pracy, która by tego nie zapewniała. Większość (52%) przyznała również, że obawia się wpływu niepewnej sytuacji gospodarczej na ich zatrudnienie. [7]

Choć przedstawiciele pokolenia Y i Z doceniają możliwość pracy zdalnej i cenią sobie elastyczny czas pracy, to gwarancja stabilności zatrudnienia wciąż jest wymieniana przez pracowników jako jeden z najważniejszych czynników motywujących do pracy. 34% pracowników w badaniu „Living to Work” przyznało, że bezpieczeństwo pracy jest nawet bardziej motywujące niż wynagrodzenie. [6]

Oznacza to, że balans pomiędzy potrzebami podstawowymi a wyższymi jest potrzeby, by pracownicy odczuwali odpowiedni poziom motywacji, a wykonywanie nawet najbardziej ciekawej pracy bez poczucia bezpieczeństwa czy godziwego wynagrodzenia może szybko doprowadzić do wypalenia zawodowego.

5) Uznanie

Docenianie wiąże się z zaspokojeniem kilku naszych potrzeb. Z jednej strony jest związane z kompetencjami – jeśli ktoś chwali nas za dobrze wykonaną pracę, oznacza to, że dostrzega naszą wiedzę i umiejętności, które pozwoliły na ukończenie zadania. A z drugiej – nawiązuje do naszej potrzeby bycia częścią społeczności, w której mamy swoje konkretne miejsce i obowiązki. Jeśli współpracownicy zauważyli, że dobrze wykonaliśmy zadanie i dzielą się tym na forum, pracownik zyskuje uznanie i podziw całego zespołu. Bycie inspiracją i wzorem dla innych jest motywujące, co podkreślał już w swojej hierarchii potrzeb Maslow.

6) Work-life balance

Pracownicy w badaniu „Living to Work” zapytani o to, co motywuje ich do pracy, wymienili na pierwszym miejscu work-life balance. [6] Oznacza to, że praca i życie prywatne powinny pozostać w równowadze. Osoby, które mają czas, by zadbać o życie rodzinne, spędzać czas z przyjaciółmi i rozwijać swoje pasje są bardziej zmotywowane do pracy. Większość ankietowanych w badaniu Workmonitor stwierdziła także, że nie przyjęliby oferty pracy, gdyby wpływało to negatywnie na równowagę między życiem zawodowym i prywatnym – uważa tak 61% z nich. [7]

7) Relacje i przyjazna atmosfera

Dobre relacje pomiędzy współpracownikami i przyjazna atmosfera w pracy realizują przede wszystkim naszą potrzebę więzi. Zgrany zespół, który wspólnie przemierza drogę do firmowych celów jest zmotywowany i może motywować siebie nawzajem. Potwierdzają to wyniki badań, już 20% pracowników uważa, że motywują ich koledzy i koleżanki z pracy. [6]

Niektórzy cenią sobie samą przyjemność z przebywania z innymi i wspólne realizowanie zadań. Przywiązanie emocjonalne do miejsca pracy nie tylko motywuje, ale też lojalizuje zespół i sprawia, że pracownicy chętniej przychodzą do biura.

motywacja pracowników - dobre relacje w zespole

8) Niezależność

Niezależność w pracy motywuje i angażuje – dzięki niej spełniana jest nasza potrzeba autonomii. Jest to szczególnie ważne dla pracowników, którzy mają dużo pomysłów i ambicję, by je realizować. Większość z nas nie lubi też mikrozarządzania i nadmiernej kontroli wszystkich czynności, które wykonujemy. Powoduje to poczucie braku zaufania ze strony pracodawcy, a nasza kreatywność i zaangażowanie spadają.

Silnym wewnętrznym motywatorem dla wielu osób jest poczucie wpływu. Dzięki pozostawianiu pracownikom przestrzeni do samodzielnego działania oraz dawania im poczucia odpowiedzialności za określone obszary w firmie, są zmotywowani, aby wykonywać swoją pracę jak najlepiej.

9) Dobre warunki pracy 

Dobre warunki pracy, to wszystko to, co wpływa na nasz komfort podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Przestronne biuro, pokój do pracy w skupieniu, dobrej jakości sprzęt i narzędzia sprawiają, że czujemy się w miejscu pracy po prostu dobrze. Bez nich, koncentrowanie się na pracy i działanie w sposób efektywny byłyby niemożliwe.

10) Zadowolenie i satysfakcja z pracy

Pracownicy, zapytani o to, co motywowałoby ich bardziej od wynagrodzenia, wymienili satysfakcję z pracy (40%) oraz ogólne zadowolenie z pracy (39%). [6] Pokazuje to, jak ważna jest dla nas potrzeba samorealizacji oraz robienia, także na polu zawodowym, tego, co nas cieszy, rozwija i pasjonuje.

A co, gdy przestajemy być zmotywowani?

Możemy dla uproszczenia założyć, że motywacja do pracy spada wtedy, gdy wyżej wymienione czynniki nie występują lub nie są wystarczające. Brak celu i wpływu, brak możliwości rozwoju, brak godziwego wynagrodzenia za obowiązki, strach przed utratą pracy, nieprzyjazna atmosfera itd. powodują, że motywacja pracowników spada, a z nimi zaangażowanie i produktywność. Taka sytuacja prowadzi albo do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia, albo wypalenia zawodowego.

Sami pracownicy jako demotywatory w pracy wskazywali kolejno:

 • brak możliwości rozwoju kariery
 • problemy w komunikacji z managerem
 • brak uznania czy nagród ze strony firmy
 • brak work-life balance
 • pracę, która nie stanowi dla nich wyzwania. [6]

Brak motywacji wpływa także na poziom stresu pracowników oraz odbiera im energię do działania. Ankietowani pracownicy podkreślają, że kiedy nie są zmotywowani do pracy, czują się sfrustrowani, zestresowani, brakuje im energii i chęci do wykonywania zadań. Mają też negatywne nastawienie do miejsca pracy i swojej roli w firmie, ale też z trudnością koncentrują się na pracy i mają mniejszą ochotę, by pomagać innym. [6]

Jak motywować pracowników? Odpowiedzią są programy motywacyjne

Motywowanie pracowników nie jest wcale łatwym zadaniem, szczególnie, że na motywację wpływa wiele złożonych czynników – od podstawowych, takich jak dobre wynagrodzenie, warunki pracy czy bezpieczeństwo, aż po te wyższego rzędu, jak relacje z współpracownikami, satysfakcja z pracy czy możliwość rozwoju.

Rozwiązaniem, które może wspierać budowanie motywacji i zaangażowania w firmie jest program motywacyjny. Ważne, by był dopasowany do potrzeb i wielkości organizacji oraz charakterystyki samych pracowników. To, w jaki sposób powinniśmy ich motywować zależy m.in. od wieku, płci, zainteresowań, stażu pracy czy branży, w której pracują.

Program motywacyjny buduje zaangażowanie pracowników, dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju modułów, odpowiedzialnych za spełnianie potrzeb pracowników i motywowanie ich zróżnicowanymi bodźcami. Oto kilka przykładów, w jaki sposób możemy motywować pracowników z programem motywacyjnym:

1) Budowanie społeczności i relacji

Dzięki modułom odpowiedzialnym za budowanie społeczności, przypominającym fora i czaty, możemy zadbać o budowanie więzi pomiędzy pracownikami. Często wykorzystywanym elementem są także pojedynki zespołowe, które wymagają od pracowników integracji, aby osiągnąć określone cele i zdobyć nagrody.

2) Nagradzanie za dobrze wykonane zadania

Nagroda to kolejny motywator wykorzystywany w programach motywacyjnych. Nagradzać można nie tylko w pojedynkach zespołowych, ale także indywidualnych, za wykonanie zadań specjalnych czy za realizację konkretnych celów. Najczęściej uczestnicy programów zbierają na swoich „kontach” wirtualną walutę, którą mogą wymieniać na nagrody w Katalogu Nagród, takie jak vouchery i karty podarunkowe do sklepów, restauracji, kina itd. Nagrody mogą być też rzeczowe lub związane z udogodnieniami w pracy (dzień wolny, darmowy lunch, miejsce postojowe).

3) Wyrażanie uznania

Aby wyrażać uznanie współpracownikom najczęściej stosowana jest tablica, na której można publikować wiadomości z podziękowaniami za wsparcie dla współpracowników. Dzięki temu zarówno przełożeni, jak i pracownicy niższego szczebla mogą wzajemnie przekazywać sobie uznanie za wykonywane zadania.

4) Dawanie możliwości rozwoju

Częstym elementem programów motywacyjnych są także moduły edukacyjne. Krótkie, interaktywne kursy, dzięki którym pracownicy mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Aby dodatkowo zachęcać pracowników do rozwoju stosowane są quizy wiedzy, za których rozwiązanie użytkownicy nagradzani są dodatkowymi punktami.

5) Stawianie realnych celów

Ciekawym rozwiązaniem jest również możliwość bieżącego śledzenia celów w ramach platformy motywacyjnej. Użytkownicy widzą jakie cele muszą osiągnąć w danym miesiącu bądź kwartale oraz mogą obserwować stopień ich realizacji. Dzięki dopasowaniu celów do możliwości danego pracownika, są one realne do osiągnięcia i nie demotywują. Co więcej, pracownicy mogą śledzić rankingi realizacji KPI – w ramach całej firmy czy zespołu, co wzmacnia ich chęć rywalizacji i angażuje do sięgania po wyższe wyniki.

Motywacja to jeden z najważniejszych mechanizmów psychologicznych wpływających na zaangażowanie i produktywność pracowników. Warto pamiętać, że czynniki, które ją warunkują, są złożone, pochodzą zarówno z naszych wewnętrznych potrzeb i pragnień, ale też z zewnętrznych bodźców. Aby prowadzić organizację w kierunku najwyższych wyników potrzebni będą zmotywowani ludzie – bez ich zapału, entuzjazmu i energii nie uda się sięgnąć po sukces.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jego dostępności, personalizacji, czy aby zbierać dane dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Zobacz więcej
Ustawienia
OK
Polityka prywatności i plików cookies
Polityka Prywatności
Cookie name Active

WSTĘP:

Niniejsza polityka jest skierowana do użytkowników strony internetowej https://www.yesindeed.pl/ oraz https://www.yesondeed.pl/ i opisuje w jaki sposób YesIndeed spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-032) przy ul. Przeskok 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696077, NIP: 9512446100, REGON: 368339288, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej jako „YesIndeed”) zapewnia ochronę Danych Osobowych użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz w jaki sposób YesIndeed działając w charakterze Administratora danych zbiera i wykorzystuje Dane osobowe użytkowników korzystających z tych witryn. Ochrona danych osobowych jest w YesIndeed traktowana szczególnie poważnie. Niniejsza polityka prywatności określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania YesIndeed. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. YesIndeed przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

DEFINICJE:

„YesIndeed”, „Administrator” YesIndeed spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-032) przy ul. Przeskok 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696077, NIP: 9512446100, REGON: 368339288, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Osoba, Której Dane Dotyczą osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość danej osoby fizycznej. Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje związane z Osobą, Której Dane Dotyczą no. Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres IP. Podmiot Przetwarzający Dane Osobowe podmiot, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora Przetwarzanie oznacza każdą operację na Danych Osobowych, w sposób zautomatyzowany lub inny, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przekazywanie Danych oznacza przekazywanie Danych Osobowych przez dany podmiot innemu podmiotowi. Przekazywanie może odbywać się za pomocą korespondencji, kopii, przekazania lub ujawnienia Danych Osobowych za pośrednictwem sieci, w tym poprzez zdalny dostęp do bazy danych lub przekazanie z jednego nośnika na inny nośnik, niezależnie od rodzaju nośnika (np. z dysku twardego komputera do serwera). Użytkownik osoba odwiedzająca strony internetowej https:/ www.yesindeed.pl/

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

YesIndeed wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu skuteczne stosowanie zasad ochrony danych, które pozwalają na zapewnienie zgodności z RODO oraz obronę praw i wolności Osób, Których Dane Dotyczą od momentu ich pozyskania aż do usunięcia. YesIndeed zbiera i przetwarza Dane Osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zgromadzone Dane Osobowe nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z takimi celami. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Osoby, Której Dane Dotyczą.

ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW:

Użytkownicy mogą udostępniać nam swoje Dane Osobowe odwiedzając nasze strony internetowe. Administrator gromadzi lub może gromadzić Dane Osobowe Użytkowników, gdy korzystają oni z naszych stron internetowych, w tym w szczególności informacje dotyczące ruchu w serwisie, informacje o lokalizacji, dane dzienników logowania, treści ankiet i formularzy kontaktowych oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, z których Użytkownicy korzystają. Wykorzystamy te dane, aby Państwa kolejna wizyta na naszej stronie internetowej była łatwiejsza i przyjemniejsza. W oparciu o lokalizację, z której Państwo korzystają ze strony internetowej, będziemy też mogli zasugerować użyteczną treść.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW:

Dane Osobowe Użytkowników będą zbierane i Przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 1. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym w szczególności umowy świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. Wykonywanie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 3. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 4. W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
 5. Realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności jest to możliwość udzielania odpowiedzi na korespondencję, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz marketingu bezpośredniego usług Administratora.
 6. Promocja i marketing Administratora, jego usług oraz produktów za zgodą Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
YesIndeed zapewni, że Przetwarzanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych (w tym obowiązkiem uzyskania zgody, jeżeli jest to wymagane).

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie wszystkich Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię, nazwisko, adres e-mail lub telefon jest konieczne do zawarcia umowy, wykonania usługi lub obsługi kierowanych do nas zapytań lub skarg.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW:

Państwa Dane Osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania naszych serwisów internetowych i aplikacji, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą naszych klientów i innych interesantów (np. kurierom), doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty. Twoje dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW:

Dane Osobowe Użytkowników są przechowywane z uwagi na działalność prowadzoną przez YesIndedd, nie dłużej niż to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. YesIndeed przechowuje Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z okresami przechowywania danych wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: − w przypadku, gdy Użytkownicy kontaktują się z nami z zapytaniem/wnioskiem, przechowujemy ich Dane Osobowe przez czas niezbędny do Przetworzenia ich zapytania/wniosku; przechowujemy Dane Osobowe Użytkowników wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego do chwili rezygnacji Użytkownika z tych usług (wycofania zgody).

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW:

YesIndeed wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić poziom bezpieczeństwa Danym Osobowym stosowny do zagrożenia praw i swobód Użytkowników, a w szczególności w celu zapewnienia Danym Osobowym Użytkowników ochrony przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do nich. Zapewnienia tego samego poziomu ochrony wymagamy umownie od usługodawców YesIndeed, którzy przetwarzają Dane Osobowe Użytkowników, działających jako Przetwarzający Dane Osobowe w imieniu YesIndeed.

PLIKI COOKIE:

Plik cookie jest to niewielki plik tekstowy, który strony internetowe umieszczają w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu (np. komputerze lub urządzeniu przenośnym odwiedzającego). Pliki cookies są powszechnie stosowane w celu prowadzenia i udoskonalania funkcjonowania stron internetowych, zapewnienia spersonalizowanej obsługi, a także dostarczenia właścicielom stron internetowych różnych informacji. Przy okazji wizyty Użytkownika na naszej stronie internetowej YesIndeed stosuje się cookies, Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego yesindeed.pl oraz www.wannabuy.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowanie zawartości stron serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych (najczęściej pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb),
 2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymanie sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
W ramach serwisu internetowego yesindeed.pl oraz www.wannabuy.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
 1. “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z yesindeed.pl oraz www.wannabuy.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin naszej strony chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji o plikach cookies znajdziecie na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Na mocy obowiązujących przepisów prawa Użytkownik ma:
 1. Prawo do dostępu do oraz uzyskania kopii danych osobowych: Macie Państwo prawo uzyskać informacje, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeśli tak, możecie otrzymać dostęp do kopii posiadanych przez nas danych osobowych oraz informacji na temat sposobu ich przetwarzania. W niektórych przypadkach możecie zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii danych.
 2. Prawo do poprawy danych osobowych: Jeżeli jesteście Państwo w stanie udowodnić, że posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, możecie poprosić o ich aktualizację lub wprowadzenie poprawek.
 3. Prawo do bycia zapomnianym / usunięcia danych: W określonych okolicznościach macie Państwo prawo do usunięcia danych. Możecie zwrócić się z takim wnioskiem w dowolnym momencie, a my ocenimy, czy prośba zostanie uwzględniona, uwzględniając przepisy i obowiązki prawne związane z przetwarzaniem tych danych. Jeśli uznamy, że prośba o usunięcie danych osobowych jest uzasadniona, usuniemy je bez zbędnej zwłoki.
 4. Prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: W pewnych okolicznościach macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, do sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
Aby skorzystać ze swoich praw, Użytkownik powinien przesłać swoje żądanie do YesIndeed na adres wskazany w danych kontaktowych. Abyśmy mogli odpowiedzieć na wniosek Użytkownika, należy przekazać nam następujące niezbędne dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres pocztowy, a także wszelkie inne informacje niezbędne w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika. W zakresie, w jakim Nasze przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z udzielonej zgody, przysługuje Państwu także prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podjętych w okresie jej trwania, to jest przed przez otrzymaniem informacji o cofnięciu zgody. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi na nasze przetwarzanie danych osobowych możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w szczególności w państwie UE Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE:

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

ZAPYTANIA/DANE KONTAKTOWE:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki zbieramy lub wykorzystujemy Dane Osobowe Użytkowników, a także w kwestiach dotyczących skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw związanych z jego Danymi Osobowymi, uprzejmie prosimy o kontakt pod następującym adresem: kontakt@yesindeed.pl
Zapisz
Cookies settings