Programy motywacyjne

Twoja firma zmaga się z problemem utrzymania zaangażowania wśród pracowników? A może brakuje Ci efektywnego narzędzia do zmniejszenia retencji i bieżącego edukowania Zespołu? Skutecznym wsparciem w tych obszarach mogą być programy motywacyjne.

Programy motywacyjne YesIndeed

Motywuj pracowników

Co zyskujesz z programem motywacyjnym?

 • poprawę wydajności i zaangażowania pracowników
 • zwiększenie satysfakcji z pracy
 • zmniejszenie rotacji i kosztów rekrutacji
 • budowanie wizerunku dobrego pracodawcy i zwiększanie atrakcyjności firmy na rynku pracy
 • wzrost kreatywności i inicjatywy wśród pracowników
Poznaj ofertę

To narzędzie dostosowane do Twoich celów biznesowych i potrzeb Twojej grupy docelowej – najczęściej pracowników, klientów lub partnerów zewnętrznych. Obudowane w ciekawą fabułę z elementami mechanizmów znanych z gier, takich jak np. paski postępu, rankingi czy odznaki, wspiera w realizacji wyznaczonych zadań i celów.

Co ważne, program motywacyjny może skutecznie angażować pracowników różnego szczebla dzięki dopasowaniu rodzaju konta do ich potrzeb. Zadania, rankingi, widoczne raporty i statystyki mogą być przypisane do konkretnych stanowisk, np. quizy wiedzy i pojedynki dotyczące informacji produktowych będą aktywnością dla sprzedawców, a rozbudowane analizy i statystyki wyników udostępnione zostaną w przejrzystej formie managerom.

Na czym skupia się dobry program motywacyjny dla pracowników?

Dobry program motywacyjny koncentruje się przede wszystkim na potrzebach danej grupy docelowej i jest do niej dopasowany. Dzięki grywalizacji możemy ubrać go w odpowiednio dobraną fabułę, która będzie skutecznie angażowała pracowników do aktywnego uczestnictwa w programie.

Konieczne są także jasne zasady określone w regulaminie, aby każdy użytkownik programu rozumiał jakie korzyści daje mu uczestnictwo. Motywatorem najczęściej są nagrody, które przyznawane są na podstawie rankingu punktowego użytkowników lub za wykonanie zadań specjalnych. One także powinny być dobrane do potrzeb naszych użytkowników i budzić w nich emocje.

Każda aktywność w pewnym momencie może się nam znudzić, dlatego cechą dobrego programu motywacyjnego jest elastyczność. Możliwość wprowadzania zmian, dodawania nowych modułów, zbierania feedbacku od użytkowników i podążania za ich potrzebami, pozwala na to, by program ewoluował zgodnie z rozwojem organizacji i funkcjonował skutecznie przez wiele lat.

Skuteczny program
motywacyjny

Skuteczny program motywacyjny
Skuteczny program motywacyjny YesIndeed

Nagrody w programach motywacyjnych – korzyści dla uczestników

Istotnym elementem każdego programu motywacyjnego są nagrody. To one powodują, że angażujemy się w realizację zadania i po osiągnięciu celu czujemy jeszcze większą satysfakcję. Najbardziej skuteczne są nagrody nie czysto finansowe, czyli takie, które nie wpływają na konto w postaci przelewu i nie kojarzą się nam z klasycznym wynagrodzeniem za pracę. Dlatego w naszych realizacjach najczęściej stosujemy Katalog Nagród, czyli wirtualny sklep, w którym zarobione w programie punkty uczestnicy mogą wymienić na dowolne nagrody z wielu kategorii. Najczęściej są to vouchery i karty podarunkowe do sklepów, restauracji, kina itd.

Ciekawym przykładem nagród są te związane z udogodnieniami w pracy, możemy oferować np. dzień wolny od pracy, darmowy lunch lub dodatkowe akcesoria biurowe. Warto także pomyśleć o nagrodach w postaci szkoleń i kursów, które tematyką wykraczają poza codzienne obowiązki pracownika.

W jakich obszarach możesz motywować swój Zespół jako pracodawca?

Zaangażowanie pracowników możemy budować w różnych obszarach – wszystko zależy od celów, które chcemy osiągnąć. Zaletą tworzonych przez nas programów motywacyjnych jest przede wszystkim elastyczność. Z powodzeniem możemy łączyć różne cele, np. budowania społeczności z edukacją i skutecznie angażować uczestników.

Cztery najpopularniejsze obszary, w których
budujemy zaangażowanie pracowników:

Budowanie społeczności w pracy

Budowanie społeczności

Społeczność w programach motywacyjnych budujemy dzięki angażowaniu pracowników we wspólne aktywności i zadania, które wymagają współpracy, by osiągnąć zadane cele. Ciekawym motywatorem są np. nagrody dla zespołów, takie jak budżet na integrację. Ważnym czynnikiem są tutaj także wzajemne interakcje i wyrażanie uznania. Tworzymy specjalne miejsce – tak zwany „wall”, na którym można docenić swoich współpracowników dzięki kudos.

Osiąganie celów firmowych – niesprzedażowych

Osiąganie celów firmowych – niekoniecznie sprzedażowych

Programy motywacyjne to nie tylko realizacja targetów sprzedażowych – dzięki wdrożeniu do nich elementów grywalizacji udaje nam się transformować zachowania pracowników w dowolnym obszarze. Może to być pomocne np. podczas wdrażania dużych zmian strukturalnych w organizacji lub w przypadku połączenia dwóch firm.

Edukacja i rozwój

Edukacja / rozwój

Budowanie zaangażowania w obszarze edukacji usprawnia procesy związane z przekazywaniem wiedzy wśród pracowników, ale także wpływa na ich rozwój. Elementy edukacyjne stosowane w grywalizacji, takie jak interaktywne wizualizacje i infografiki, mogą pomóc zapamiętać do trzech razy więcej informacji niż w innym przypadku.

CRS, ekologia, akcje charytatywne

CRS / ekologia / akcje charytatywne

Jeśli Twoja firma angażuje się w działania CSR, program motywacyjny może wspierać pracowników także w tym obszarze. Realizowaliśmy już m.in. programy nagradzające kierowców samochodów służbowych za ekologiczną jazdę, ale możliwości mamy dużo więcej. Możemy zachęcać do wyboru ekologicznych środków transportu w drodze do pracy lub dać uczestnikom możliwość wymiany punktów zdobytych w programie motywacyjnym na wsparcie akcji charytatywnych.

Czym są programy motywacyjne dla pracowników – przykład

Ciekawym przykładem wdrożenia programu motywacyjnego z portfolio YesIndeed jest połączenie dwóch firm z branży finansowej. Motywowaliśmy tutaj zespoły do integracji poprzez koncentrowanie ich na wspólnym celu. Każdy z zespołów otrzymywał określoną listę zadań, których stopień realizacji mógł obserwować na bieżąco na wizualizacji stadionu. Procent realizacji oznaczał, w jakim stopniu danym drużynom udało się dowieźć projektowe kamienie milowe.

Program motywacyjny przykład

Ciekawym elementem programu był kalendarz wydarzeń, w których mogli brać udział nasi uczestnicy. Wspólne treningi, spotkania ze sportowcami, tematyczne dni z przekąskami i gadżetami, aż w końcu piknik dla wszystkich pracowników i dzień relokacji do wspólnego biura pełen atrakcji, który zwieńczył cały program.

Do działania zachęcaliśmy pracowników nie tylko poprzez ciekawe aktywności, ale także rankingi zespołów i rankingi personalne. Ciekawym rozwiązaniem była „złota piłka”, czyli dodatkowe punkty, które nasi „zawodnicy” mogli przekazać innym, doceniając ich szczególną pomoc i dobrą współpracę, co dodatkowo budowało więzi między nimi.

Nagrody również miały zachęcać zespoły do spędzania czasu w biurze i uprzyjemnić proces połączenia dwóch firm. Oprócz gadżetów, masaży i ciekawych eventów, najlepsi z najlepszych mogli wygrać vouchery do wykorzystania na zespołowe aktywności, np. wspólną kolację czy udział w wydarzeniu sportowym, a nagrodą główną była wycieczka na mecz Champions League.

Kontakt

Napisz do nas

Angażuj pracowników z programem motywacyjnym skrojonym na miarę

Wypełnij formularz
Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jego dostępności, personalizacji, czy aby zbierać dane dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Zobacz więcej
Ustawienia
OK
Polityka prywatności i plików cookies
Polityka Prywatności
Cookie name Active

WSTĘP:

Niniejsza polityka jest skierowana do użytkowników strony internetowej https://www.yesindeed.pl/ oraz https://www.yesondeed.pl/ i opisuje w jaki sposób YesIndeed spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-032) przy ul. Przeskok 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696077, NIP: 9512446100, REGON: 368339288, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej jako „YesIndeed”) zapewnia ochronę Danych Osobowych użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz w jaki sposób YesIndeed działając w charakterze Administratora danych zbiera i wykorzystuje Dane osobowe użytkowników korzystających z tych witryn. Ochrona danych osobowych jest w YesIndeed traktowana szczególnie poważnie. Niniejsza polityka prywatności określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania YesIndeed. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. YesIndeed przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

DEFINICJE:

„YesIndeed”, „Administrator” YesIndeed spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-032) przy ul. Przeskok 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696077, NIP: 9512446100, REGON: 368339288, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Osoba, Której Dane Dotyczą osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość danej osoby fizycznej. Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje związane z Osobą, Której Dane Dotyczą no. Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres IP. Podmiot Przetwarzający Dane Osobowe podmiot, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora Przetwarzanie oznacza każdą operację na Danych Osobowych, w sposób zautomatyzowany lub inny, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przekazywanie Danych oznacza przekazywanie Danych Osobowych przez dany podmiot innemu podmiotowi. Przekazywanie może odbywać się za pomocą korespondencji, kopii, przekazania lub ujawnienia Danych Osobowych za pośrednictwem sieci, w tym poprzez zdalny dostęp do bazy danych lub przekazanie z jednego nośnika na inny nośnik, niezależnie od rodzaju nośnika (np. z dysku twardego komputera do serwera). Użytkownik osoba odwiedzająca strony internetowej https:/ www.yesindeed.pl/

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

YesIndeed wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu skuteczne stosowanie zasad ochrony danych, które pozwalają na zapewnienie zgodności z RODO oraz obronę praw i wolności Osób, Których Dane Dotyczą od momentu ich pozyskania aż do usunięcia. YesIndeed zbiera i przetwarza Dane Osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zgromadzone Dane Osobowe nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z takimi celami. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Osoby, Której Dane Dotyczą.

ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW:

Użytkownicy mogą udostępniać nam swoje Dane Osobowe odwiedzając nasze strony internetowe. Administrator gromadzi lub może gromadzić Dane Osobowe Użytkowników, gdy korzystają oni z naszych stron internetowych, w tym w szczególności informacje dotyczące ruchu w serwisie, informacje o lokalizacji, dane dzienników logowania, treści ankiet i formularzy kontaktowych oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, z których Użytkownicy korzystają. Wykorzystamy te dane, aby Państwa kolejna wizyta na naszej stronie internetowej była łatwiejsza i przyjemniejsza. W oparciu o lokalizację, z której Państwo korzystają ze strony internetowej, będziemy też mogli zasugerować użyteczną treść.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW:

Dane Osobowe Użytkowników będą zbierane i Przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 1. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym w szczególności umowy świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. Wykonywanie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 3. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 4. W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
 5. Realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności jest to możliwość udzielania odpowiedzi na korespondencję, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz marketingu bezpośredniego usług Administratora.
 6. Promocja i marketing Administratora, jego usług oraz produktów za zgodą Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
YesIndeed zapewni, że Przetwarzanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych (w tym obowiązkiem uzyskania zgody, jeżeli jest to wymagane).

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie wszystkich Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię, nazwisko, adres e-mail lub telefon jest konieczne do zawarcia umowy, wykonania usługi lub obsługi kierowanych do nas zapytań lub skarg.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW:

Państwa Dane Osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania naszych serwisów internetowych i aplikacji, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą naszych klientów i innych interesantów (np. kurierom), doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty. Twoje dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW:

Dane Osobowe Użytkowników są przechowywane z uwagi na działalność prowadzoną przez YesIndedd, nie dłużej niż to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. YesIndeed przechowuje Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z okresami przechowywania danych wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: − w przypadku, gdy Użytkownicy kontaktują się z nami z zapytaniem/wnioskiem, przechowujemy ich Dane Osobowe przez czas niezbędny do Przetworzenia ich zapytania/wniosku; przechowujemy Dane Osobowe Użytkowników wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego do chwili rezygnacji Użytkownika z tych usług (wycofania zgody).

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW:

YesIndeed wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić poziom bezpieczeństwa Danym Osobowym stosowny do zagrożenia praw i swobód Użytkowników, a w szczególności w celu zapewnienia Danym Osobowym Użytkowników ochrony przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do nich. Zapewnienia tego samego poziomu ochrony wymagamy umownie od usługodawców YesIndeed, którzy przetwarzają Dane Osobowe Użytkowników, działających jako Przetwarzający Dane Osobowe w imieniu YesIndeed.

PLIKI COOKIE:

Plik cookie jest to niewielki plik tekstowy, który strony internetowe umieszczają w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu (np. komputerze lub urządzeniu przenośnym odwiedzającego). Pliki cookies są powszechnie stosowane w celu prowadzenia i udoskonalania funkcjonowania stron internetowych, zapewnienia spersonalizowanej obsługi, a także dostarczenia właścicielom stron internetowych różnych informacji. Przy okazji wizyty Użytkownika na naszej stronie internetowej YesIndeed stosuje się cookies, Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego yesindeed.pl oraz www.wannabuy.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowanie zawartości stron serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych (najczęściej pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb),
 2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymanie sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
W ramach serwisu internetowego yesindeed.pl oraz www.wannabuy.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
 1. “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z yesindeed.pl oraz www.wannabuy.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin naszej strony chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji o plikach cookies znajdziecie na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Na mocy obowiązujących przepisów prawa Użytkownik ma:
 1. Prawo do dostępu do oraz uzyskania kopii danych osobowych: Macie Państwo prawo uzyskać informacje, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeśli tak, możecie otrzymać dostęp do kopii posiadanych przez nas danych osobowych oraz informacji na temat sposobu ich przetwarzania. W niektórych przypadkach możecie zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii danych.
 2. Prawo do poprawy danych osobowych: Jeżeli jesteście Państwo w stanie udowodnić, że posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, możecie poprosić o ich aktualizację lub wprowadzenie poprawek.
 3. Prawo do bycia zapomnianym / usunięcia danych: W określonych okolicznościach macie Państwo prawo do usunięcia danych. Możecie zwrócić się z takim wnioskiem w dowolnym momencie, a my ocenimy, czy prośba zostanie uwzględniona, uwzględniając przepisy i obowiązki prawne związane z przetwarzaniem tych danych. Jeśli uznamy, że prośba o usunięcie danych osobowych jest uzasadniona, usuniemy je bez zbędnej zwłoki.
 4. Prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: W pewnych okolicznościach macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, do sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
Aby skorzystać ze swoich praw, Użytkownik powinien przesłać swoje żądanie do YesIndeed na adres wskazany w danych kontaktowych. Abyśmy mogli odpowiedzieć na wniosek Użytkownika, należy przekazać nam następujące niezbędne dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres pocztowy, a także wszelkie inne informacje niezbędne w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika. W zakresie, w jakim Nasze przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z udzielonej zgody, przysługuje Państwu także prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podjętych w okresie jej trwania, to jest przed przez otrzymaniem informacji o cofnięciu zgody. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi na nasze przetwarzanie danych osobowych możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w szczególności w państwie UE Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE:

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

ZAPYTANIA/DANE KONTAKTOWE:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki zbieramy lub wykorzystujemy Dane Osobowe Użytkowników, a także w kwestiach dotyczących skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw związanych z jego Danymi Osobowymi, uprzejmie prosimy o kontakt pod następującym adresem: kontakt@yesindeed.pl
Zapisz
Cookies settings