Jak budować zaangażowanie zespołu? 7 sposobów na budowanie lojalności w firmie

Zaangażowany zespół, który z zapałem realizuje swoje cele, stanowi prawdziwą siłę organizacji. Według badań Gallupa, zaangażowane zespoły doświadczają 81% niższej absencji niż ich mniej zaangażowani koledzy, popełniają 41% mniej błędów jakościowych w swojej pracy i mają o 43% niższą rotację. [1] Zalet posiadania lojalnych pracowników jest oczywiście znacznie więcej, ale w jaki sposób budować zaangażowanie w zespole? Jakie metody i narzędzia stosować, by przywiązać pracowników do Twojej firmy na dłużej? Poznaj naszych 7 wskazówek na budowanie lojalności pracowników!

lojalny i zaangażowany zespół pracowników

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Jak budować społeczność w swojej firmie.
 2. Dlaczego umożliwianie rozwoju pracowników wpływa na ich zaangażowanie.
 3. W jaki sposób zapewnić zespołowi poczucie work-life balance.
 4. Dlaczego docenianie i nagradzanie buduje lojalność.
 5. W jaki sposób transparentność i otwartość kształtuje zaufanie.
 6. Dlaczego warto pozwalać pracownikom na wyjście z inicjatywą.
 7. W jaki sposób poczucie celu lojalizuje Twoich pracowników.
 8. Jaką rolę w budowaniu zaangażowania pełną managerowie.
 9. Jak programy motywacyjne wspierają pracodawców w budowaniu zaangażowania.

1.Buduj społeczność – grajcie do jednej bramki

Budowanie społeczności w środowisku pracy to nie pusty frazes. Tworzenie i pielęgnowanie więzi wśród pracowników wpływa nie tylko na ich samopoczucie, chęć rozwoju i przywiązanie do firmy, ale także samą komunikację, która staje się dużo bardziej efektywna. Harvard Business Review przeprowadził na jednej z konferencji ankietę, która miała zbadać poczucie wspólnoty w pracy przed i po pandemii. Okazało się, że pracownicy mający poczucie wspólnoty w pracy byli o 58% bardziej skłonni do rozwoju, o 55% bardziej zaangażowani i o 66% bardziej skłonni do pozostania w swojej organizacji. Doświadczali też znacznie mniej stresu i znacznie częściej rozwijali się również poza pracą. [2]

Jak w takim razie dbać o tworzenie społeczności?

 • Zachęcaj pracowników z różnych działów lub zespołów do wspólnej pracy nad projektami lub zadaniami. Może to przełamywać bariery, które często tworzą się pomiędzy zespołami, które rzadko współpracują i nie rozumieją swoich obowiązków lub mają pozornie sprzeczne cele.
 • Organizuj pracownikom wspólny czas poza biurem. Mogą to być wspólne zajęcia integracyjne lub wycieczki, które zachęcą ich do poznania się i współpracy w bardziej neutralnym otoczeniu. Świetnie, jeśli aktywności, które zaplanujesz będą pobudzały kreatywność i zachęcały członków zespołu do nieszablonowego myślenia. Odkrywanie się na nieznanym gruncie może okazać się dla Was świetną zabawą i dodatkowo – sposobem na odstresowanie po trudnym i intensywnym projekcie realizowanym przez firmę.
 • Nagradzaj całe zespoły za sukcesy i wkład w rozwój firmy. Dzięki temu pracownicy poczują ducha współpracy i będą czuli, że docenia się ich także za dobrą komunikację i zgranie z innymi członkami teamu.
 • Spróbuj wykorzystać narzędzia do komunikacji i przeprowadzania wirtualnych spotkań pomiędzy pracownikami takie jak np. Microsoft Teams czy Slack, ale też wspierające pracę nad projektami i dzielenie się pomysłami, np. Trello, Asana czy Miro.

Co jeszcze? Jedzcie wspólne posiłki

Jedna z najprostszych a jednocześnie niedocenionych praktyk budowania społeczności to wspólne jedzenie posiłków przez członków zespołu. To czas na rozmowy, które nie są ściśle związane z pracą, znajdywanie wspólnych tematów i nawiązywanie więzi. Wspólne śniadania czy lunche nic nie kosztują, ale dają członkom zespołu poczucie przynależności do grupy. Pozwalają też w dobrej atmosferze przejść przez dzień. W YesIndeed sami chętnie praktykujemy wspólne posiłki i polecamy bardzo tę formę budowania relacji!

Przyjaciel w pracy?

Najnowsze badania pokazują, że posiadanie przyjaciela w pracy zupełnie inaczej kształtuje nasz obraz pracodawcy. Przywiązuje nas też do niego emocjonalnie. Oznacza to, że jeśli jako pracodawca zadbasz o atmosferę, która sprzyja budowaniu przyjaźni, Twoje zespoły przywiążą się nie tylko do osób, ale i samego miejsca pracy.

Jak posiadanie przyjaciela w pracy wpływa na budowanie lojalności pracowników i ich chęć do polecenia swojej firmy jako dobrego miejsca pracy

2. Umożliwiaj rozwój – wzrost Twojego teamu to wzrost organizacji

Pokazywanie pracownikom, że jest dla nas ważne, aby rośli wraz z organizacją sprawia, że czują się docenieni, a w wyniku tego silniej przywiązani do firmy. Szkolenia czy projektowanie ścieżek kariery sprawiają, że pracownicy mają poczucie możliwości ciągłego rozwoju. Jest to szczególnie ważne dla młodszego pokolenia, któremu zdecydowanie bardziej zależy na samorozwoju niż poczuciu stabilizacji w pracy. Według najnowszego raportu LinkedIn „2023 Workplace Learning Report” najmłodsza grupa pracowników (18-34) jako najważniejsze czynniki podczas poszukiwania pracy wskazuje właśnie możliwość rozwoju kariery wewnątrz firmy oraz szanse na rozwój i naukę nowych umiejętności. [3]

Aby zapewnić wzrost pracownikom możesz też zaangażować managerów i stworzyć program mentorski. Wskazówki i wsparcie doświadczonych kolegów sprawią, że Twój zespół pozostanie lojalny firmie, która daje mu możliwość czerpania wiedzy z najlepszych źródeł, od osób, które są autorytetami w swojej dziedzinie.

W codziennej pracy możesz także rozwijać pracowników, zachęcając ich do podejmowania nowych wyzwań, np. zarządzania zespołem, powierzenie im małego projektu wykraczającego poza standardowy zestaw zadań czy zachęcanie do podejmowania własnych inicjatyw i samodzielnych decyzji. Takie działania wspierają budowanie lojalności pracowników wobec Twojej firmy.

3. Zadbaj o dobre samopoczucie pracowników i work-life balance

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest stawiana coraz wyżej na liście priorytetów pracowników. Niestety nie oznacza to, że czujemy, że udaje nam się ją zachować. Według badania przeprowadzonego na zlecenie Novotel z 2022 roku tylko 22% Polaków jest zadowolonych ze swojego work-life balance. [4] To dla pracodawców znak ostrzegawczy – zadbajcie o swoich pracowników i ich samopoczucie, bo zaangażowanie spadnie w dół, a oni będą coraz bliżej wypalenia zawodowego.

Jak temu przeciwdziałać? Pomysłem może być oferowanie elastycznych godzin pracy, a także zapewnianie możliwości pracy zdalnej. Pomoże to nie tylko lepiej równoważyć obowiązki zawodowe i osobiste, ale też może prowadzić do większej produktywności, dzięki możliwości pracy w godzinach największego skupienia i kreatywności.

Kolejna możliwość to zapewnianie pracownikom dodatkowego czasu na życie osobiste, np. krótszego dnia w pracy w piątki, okazjonalnego dnia wolnego w urodziny czy dodatkowego płatnego urlopu za staż pracy.

Warto też wspierać hobby naszych pracowników oraz aktywności, które obniżają poziom stresu. Pomysłem na to może być zapewnienie benefitów, takich jak karta sportowa, dostęp do aplikacji do czytania książek czy z medytacjami, ale też zachęcanie do tworzenia pracowniczych kół zainteresowań, w ramach których po pracy można dzielić z innymi swoje pasje.

Infografika dotycząca korzyści, które przynosi dbanie o dobre samopoczucie pracowników i jego wpływ na budowanie lojalności pracowników.

4. Doceniaj i nagradzaj

Tylko 23% pracowników zdecydowanie zgadza się, że otrzymują odpowiednią ilość uznania za wykonaną pracę. Ci, którzy są doceniani, są czterokrotnie bardziej zaangażowani. [5] Oznacza to, że często managerowie zapominają o tak ważnym motywatorze jak zwyczajne docenienie wysiłków swojego zespołu. Tak proste działanie może przynieść wiele korzyści i budować zaangażowanie w całej firmie.

W jaki sposób doceniać pracowników?

 • Pochwały – publiczne chwalenie pracowników może być dużym motywatorem. Aby sprawić, że pracownik poczuje satysfakcję, że jego ciężka praca jest zauważona, wystarczy słowne podziękowanie podczas spotkania lub pisemna notka. Pochwały można wyrażać też bezpośrednio, podczas rozmowy z pracownikiem.
 • Nagrody – mogą być finansowe, jak podwyżki, bonusy i premie lub niefinansowe, w formie voucherów, biletów do kina czy teatru lub nawet zorganizowanych wyjazdów dla najlepszych pracowników. Nagrody nie tylko budują zaangażowanie zespołu i poczucie docenienia wśród pracowników, ale także motywują do skutecznej realizacji celów.
 • Specjalne przywileje – za szczególne zasługi możemy oferować pracownikom przywileje takie jak miejsce parkingowe, własne biuro, samochód służbowy lub nawet udział w wyborze lokalizacji biura i jego wyposażenia.

Gallup i Workhuman odkryli również, że tylko 10% pracowników jest pytanych o to, w jaki sposób lubią być doceniani. [5] Warto rozważyć zaangażowanie pracowników w proces wyboru nagród i sposobu przekazywania pochwał. Dzięki temu upewniamy się, że są one dobrze odbierane i skuteczne.

5. Bądź transparentny i rozmawiaj

Zachęcanie do otwartego dialogu może być skutecznym sposobem na zwiększenie zaangażowania, budowanie lojalności pracowników i wspieranie pozytywnej kultury pracy. Z drugiej strony, pracodawca również powinien wychodzić z inicjatywą rozmowy, regularnie komunikować zmiany i wydarzenia w firmie oraz zachować jak największą transparentność. Szczerość buduje lojalność.

Oto kilka pomysłów na to, w jaki sposób lepiej komunikować się z pracownikami:

 • Zachęcaj pracowników do zabierania głosu: kreuj kulturę organizacyjną, w której pracownicy mogą bezpiecznie dzielić się swoimi pomysłami, obawami i opiniami. Możesz wyznaczyć specjalne spotkania poświęcone na takie otwarte dyskusje, wysyłać ankiety do pracowników lub stworzyć specjalną skrzynkę mailową, gdzie można anonimowo dzielić się pomysłami i uwagami dotyczącymi funkcjonowania firmy.
 • Zadbaj o odpowiednie kanały komunikacji: zachęcaj do otwartej i szczerej komunikacji pracowników, nie tylko między sobą, ale też z kierownictwem. Możesz udostępnić komunikator, który będzie miejscem do luźniejszej komunikacji niż ta mailowa.
 • Zachęcaj do transparentności i otwartości: jako pracodawca bądź otwarty wobec pracowników w zakresie celów, planów i wyzwań firmy. Pomoże to w budowaniu zaufania i będzie wspierać poczucie pracy zespołowej. Aby inni chętnie dzielili się swoimi opiniami i pomysłami, przykład transparentności powinien iść z góry.  
 • Dawaj informację zwrotną: jeśli zachęcasz do komunikacji i słuchasz uwag pracowników, oni będą oczekiwali informacji zwrotnej – „Co z tym zrobisz?”. Rozmawiaj z pracownikami także o ich postępach i uwagach, jakie masz do ich pracy, aby nie czuli się zagubieni wśród codziennych obowiązków i znali Twoje oczekiwania. Jeśli zbierasz opinie od całego zespołu, np. przeprowadzasz ankietę, zadbaj o to, by wszyscy znali jej wyniki oraz informuj o działaniach, które podejmie firma, na jej podstawie.
 • Komunikuj się regularnie: jest to ważne zarówno dla dobrego przepływu informacji w firmie, ale także dla więzi społecznych. Spotkania zespołowe czy mniejszych grup pracowników pozwalają na to, by wszyscy czuli się poinformowani i mogli wymieniać się opiniami na bieżąco. Czasami jedno spotkanie całej firmy z ogłoszeniem informacji o zmianach to za mało, by zbudować mocną więź między pracownikiem a organizacją.

6. Słuchaj i pozwalaj na wyjście z inicjatywą

Słuchanie bardzo mocno wiąże się z poprzednim punktem z naszej listy, czyli rozmowami i komunikacją, ale zasługuje na osobny wątek. To, że dajemy pracownikom przestrzeń do zgłaszania pomysłów i obaw nie przyniesie żadnych korzyści, jeśli Ty jako pracodawca nie usłyszysz ich głosu, a pracownicy pozostaną bez jakiejkolwiek informacji zwrotnej.

W tym kontekście można pójść o krok dalej, pozwalając Zespołom wychodzić z własną inicjatywą i podejmować własne decyzje. Upoważnieni do działania, będą czuli się wyróżnieni i bardziej samodzielni, a to zbuduje w nich większą odpowiedzialność i zaangażowanie w działanie na rzecz „swoich własnych” projektów.

Dodawanie opinii o marce przez lojalnego klienta.

Jeśli dajesz pracownikom miejsce do dzielenia się pomysłami, konieczne jest podsumowanie tego, jaka część z pomysłów zostanie wdrożona i dlaczego. Możesz zaangażować pracowników w realizację ich własnych pomysłów oraz przekazać im decyzyjność w ich zakresie, aby czuli się docenieni i zachęcani do przedstawiania swoich inicjatyw także w przyszłości.

7. Wyznaczaj jasne cele i zadbaj o poczucie celu

Jasno wyznaczone cele to podstawa. Pomagają pracownikom lepiej angażować się w zadania i nie zagubić się w gąszczu codziennych obowiązków, dzięki możliwości priorytetyzacji działań.

Z drugiej strony, oprócz konkretnych KPI, organizacje coraz częściej w swoim działaniu odzwierciedlają konkretne poglądy i stosunek do świata. W taki sposób mogą zapewniać pracownikom poczucie celu, które w zupełnie innym wymiarze wpływa na budowanie lojalności pracowników wobec firmy.

Według badania Workmonitor 2023 aż 77% z nas uważa, że wartości i cele pracodawcy związane ze zrównoważonym rozwojem, różnorodnością i transparentnością są istotne. Co więcej aż 52% najmłodszego pokolenia (badani w wieku 18-24 lata) stwierdziło, że nie przyjęłoby oferty pracy w firmie, której wartości nie są zgodne z ich własnymi. [6] Te wyniki pokazują jak istotna jest dla nas odpowiedzialność biznesu wobec ludzi i środowiska.

Oprócz codziennej działalności zgodnej z konkretnym systemem wartości warto w firmie tworzyć dodatkowe inicjatywy koncentrujące się na problemach, które najbardziej angażują nasze zespoły. Oto kilka przykładów:

 • Twoi pracownicy szczególnie troszczą się o środowisko? Zorganizuj wspólne sprzątanie parku, okolicy biura czy pobliskiego lasu.
 • Czujecie, że w Waszej okolicy jest dużo osób, które potrzebują finansowego wsparcia? Zróbcie wspólnie remont mieszkania dla potrzebującej rodziny, bierzcie udział w zbiórkach odzieży i żywności.
 • Macie w biurze dużo pracowników pochodzących z Ukrainy? Zastanówcie się nad humanitarnym wsparciem ich rodzin lub miast, z których pochodzą.
 • Zależy Wam na losie zwierząt? Wyprowadzajcie wspólnie psy ze schroniska, zróbcie zbiórkę karmy, legowisk i innych produktów, których potrzebują pobliskie schroniska.

Wolontariat pracowniczy to także kolejna możliwość budowania społeczności. Działając razem na rzecz celów zgodnych z naszymi wartościami, uczymy się współpracy i budujemy emocjonalne więzi.

Budowanie lojalności pracowników zacznij od góry – rola managerów

Według badań aż 70% zmian w zaangażowaniu zespołu zależy wyłącznie od menedżera. [7] Przykład transparentnej komunikacji, budowania społeczności, współpracy, rozmów, konstruktywnego wyrażania opinii i wielu innych elementów budowania lojalności i zaangażowania w zespole powinien iść z góry, czyli od kadry kierowniczej. Bez tego elementu nie wprowadzisz trwałych zmian w organizacji i nie osiągniesz sukcesu jakim jest lojalny i zaangażowany zespół.

Statystyki jasno sugerują, że dbanie o zaangażowanie zespołu powinno być jednym z priorytetów managerów. Nie można jednak zostawiać ich z tym ważnym zadaniem bez odpowiedniego wsparcia.  Właściciele organizacji muszą myśleć też o narzędziach i szkoleniach, które należy zapewnić managerom, by skutecznie inspirowali swoje zespoły.

Budowanie lojalności pracowników z programem motywacyjnym

Sposobów na budowanie lojalności pracowników jest naprawdę dużo. Wdrożenie tych najbardziej skutecznych dla danej organizacji to wyzwanie dla właścicieli i managerów. Czy jest droga na skróty? Nie, ale rozwiązaniem, które skraca czas i pozwala na dotknięcie co najmniej kilku z powyżej wymienionych metod budowania lojalności zespołu jest wdrożenie programu motywacyjnego, który może jednocześnie być:

 • rozwiązaniem budującym społeczność i wspierającym wzajemne docenianie się pracowników (wspólny wall do wyrażania pochwał czy pojedynki i gry zespołowe)
 • miejscem na wyjście z inicjatywą (moduł, w którym możemy dzielić się najlepszymi praktykami, w którym jedna, wybrana przez społeczność, zostaje wdrożona do firmy)
 • systemem nagród (Katalog Nagród lub nagroda główna w formie np. wyjazdu dla osób, które najlepiej realizują cele i udzielają się w społeczności)
 • miejscem do rozwoju CSR (możliwość przekazania środków na wybrany cel charytatywny lub premiowanie bezpiecznej jazdy służbowym samochodem)

Listę narzędzi, możliwych do wdrożenia w ramach programu, ogranicza tak naprawdę tylko wyobraźnia. Największą zaletą programów motywacyjnych skrojonych na miarę jest możliwość dopasowania ich do indywidualnych wymagań firmy oraz wypracowania rozwiązań stworzonych specjalnie na potrzeby danej grupy pracowników.