Jak budować zaangażowanie zespołu? 7 sposobów na budowanie lojalności w firmie

Zaangażowany zespół, który z zapałem realizuje swoje cele, stanowi prawdziwą siłę organizacji. Według badań Gallupa, zaangażowane zespoły doświadczają 81% niższej absencji niż ich mniej zaangażowani koledzy, popełniają 41% mniej błędów jakościowych w swojej pracy i mają o 43% niższą rotację. [1] Zalet posiadania lojalnych pracowników jest oczywiście znacznie więcej, ale w jaki sposób budować zaangażowanie w zespole? Jakie metody i narzędzia stosować, by przywiązać pracowników do Twojej firmy na dłużej? Poznaj naszych 7 wskazówek na budowanie lojalności pracowników!

lojalny i zaangażowany zespół pracowników

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Jak budować społeczność w swojej firmie.
 2. Dlaczego umożliwianie rozwoju pracowników wpływa na ich zaangażowanie.
 3. W jaki sposób zapewnić zespołowi poczucie work-life balance.
 4. Dlaczego docenianie i nagradzanie buduje lojalność.
 5. W jaki sposób transparentność i otwartość kształtuje zaufanie.
 6. Dlaczego warto pozwalać pracownikom na wyjście z inicjatywą.
 7. W jaki sposób poczucie celu lojalizuje Twoich pracowników.
 8. Jaką rolę w budowaniu zaangażowania pełną managerowie.
 9. Jak programy motywacyjne wspierają pracodawców w budowaniu zaangażowania.

1.Buduj społeczność – grajcie do jednej bramki

Budowanie społeczności w środowisku pracy to nie pusty frazes. Tworzenie i pielęgnowanie więzi wśród pracowników wpływa nie tylko na ich samopoczucie, chęć rozwoju i przywiązanie do firmy, ale także samą komunikację, która staje się dużo bardziej efektywna. Harvard Business Review przeprowadził na jednej z konferencji ankietę, która miała zbadać poczucie wspólnoty w pracy przed i po pandemii. Okazało się, że pracownicy mający poczucie wspólnoty w pracy byli o 58% bardziej skłonni do rozwoju, o 55% bardziej zaangażowani i o 66% bardziej skłonni do pozostania w swojej organizacji. Doświadczali też znacznie mniej stresu i znacznie częściej rozwijali się również poza pracą. [2]

Jak w takim razie dbać o tworzenie społeczności?

 • Zachęcaj pracowników z różnych działów lub zespołów do wspólnej pracy nad projektami lub zadaniami. Może to przełamywać bariery, które często tworzą się pomiędzy zespołami, które rzadko współpracują i nie rozumieją swoich obowiązków lub mają pozornie sprzeczne cele.
 • Organizuj pracownikom wspólny czas poza biurem. Mogą to być wspólne zajęcia integracyjne lub wycieczki, które zachęcą ich do poznania się i współpracy w bardziej neutralnym otoczeniu. Świetnie, jeśli aktywności, które zaplanujesz będą pobudzały kreatywność i zachęcały członków zespołu do nieszablonowego myślenia. Odkrywanie się na nieznanym gruncie może okazać się dla Was świetną zabawą i dodatkowo – sposobem na odstresowanie po trudnym i intensywnym projekcie realizowanym przez firmę.
 • Nagradzaj całe zespoły za sukcesy i wkład w rozwój firmy. Dzięki temu pracownicy poczują ducha współpracy i będą czuli, że docenia się ich także za dobrą komunikację i zgranie z innymi członkami teamu.
 • Spróbuj wykorzystać narzędzia do komunikacji i przeprowadzania wirtualnych spotkań pomiędzy pracownikami takie jak np. Microsoft Teams czy Slack, ale też wspierające pracę nad projektami i dzielenie się pomysłami, np. Trello, Asana czy Miro.

Co jeszcze? Jedzcie wspólne posiłki

Jedna z najprostszych a jednocześnie niedocenionych praktyk budowania społeczności to wspólne jedzenie posiłków przez członków zespołu. To czas na rozmowy, które nie są ściśle związane z pracą, znajdywanie wspólnych tematów i nawiązywanie więzi. Wspólne śniadania czy lunche nic nie kosztują, ale dają członkom zespołu poczucie przynależności do grupy. Pozwalają też w dobrej atmosferze przejść przez dzień. W YesIndeed sami chętnie praktykujemy wspólne posiłki i polecamy bardzo tę formę budowania relacji!

Przyjaciel w pracy?

Najnowsze badania pokazują, że posiadanie przyjaciela w pracy zupełnie inaczej kształtuje nasz obraz pracodawcy. Przywiązuje nas też do niego emocjonalnie. Oznacza to, że jeśli jako pracodawca zadbasz o atmosferę, która sprzyja budowaniu przyjaźni, Twoje zespoły przywiążą się nie tylko do osób, ale i samego miejsca pracy.

Jak posiadanie przyjaciela w pracy wpływa na budowanie lojalności pracowników i ich chęć do polecenia swojej firmy jako dobrego miejsca pracy

2. Umożliwiaj rozwój – wzrost Twojego teamu to wzrost organizacji

Pokazywanie pracownikom, że jest dla nas ważne, aby rośli wraz z organizacją sprawia, że czują się docenieni, a w wyniku tego silniej przywiązani do firmy. Szkolenia czy projektowanie ścieżek kariery sprawiają, że pracownicy mają poczucie możliwości ciągłego rozwoju. Jest to szczególnie ważne dla młodszego pokolenia, któremu zdecydowanie bardziej zależy na samorozwoju niż poczuciu stabilizacji w pracy. Według najnowszego raportu LinkedIn „2023 Workplace Learning Report” najmłodsza grupa pracowników (18-34) jako najważniejsze czynniki podczas poszukiwania pracy wskazuje właśnie możliwość rozwoju kariery wewnątrz firmy oraz szanse na rozwój i naukę nowych umiejętności. [3]

Aby zapewnić wzrost pracownikom możesz też zaangażować managerów i stworzyć program mentorski. Wskazówki i wsparcie doświadczonych kolegów sprawią, że Twój zespół pozostanie lojalny firmie, która daje mu możliwość czerpania wiedzy z najlepszych źródeł, od osób, które są autorytetami w swojej dziedzinie.

W codziennej pracy możesz także rozwijać pracowników, zachęcając ich do podejmowania nowych wyzwań, np. zarządzania zespołem, powierzenie im małego projektu wykraczającego poza standardowy zestaw zadań czy zachęcanie do podejmowania własnych inicjatyw i samodzielnych decyzji. Takie działania wspierają budowanie lojalności pracowników wobec Twojej firmy.

3. Zadbaj o dobre samopoczucie pracowników i work-life balance

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest stawiana coraz wyżej na liście priorytetów pracowników. Niestety nie oznacza to, że czujemy, że udaje nam się ją zachować. Według badania przeprowadzonego na zlecenie Novotel z 2022 roku tylko 22% Polaków jest zadowolonych ze swojego work-life balance. [4] To dla pracodawców znak ostrzegawczy – zadbajcie o swoich pracowników i ich samopoczucie, bo zaangażowanie spadnie w dół, a oni będą coraz bliżej wypalenia zawodowego.

Jak temu przeciwdziałać? Pomysłem może być oferowanie elastycznych godzin pracy, a także zapewnianie możliwości pracy zdalnej. Pomoże to nie tylko lepiej równoważyć obowiązki zawodowe i osobiste, ale też może prowadzić do większej produktywności, dzięki możliwości pracy w godzinach największego skupienia i kreatywności.

Kolejna możliwość to zapewnianie pracownikom dodatkowego czasu na życie osobiste, np. krótszego dnia w pracy w piątki, okazjonalnego dnia wolnego w urodziny czy dodatkowego płatnego urlopu za staż pracy.

Warto też wspierać hobby naszych pracowników oraz aktywności, które obniżają poziom stresu. Pomysłem na to może być zapewnienie benefitów, takich jak karta sportowa, dostęp do aplikacji do czytania książek czy z medytacjami, ale też zachęcanie do tworzenia pracowniczych kół zainteresowań, w ramach których po pracy można dzielić z innymi swoje pasje.

Infografika dotycząca korzyści, które przynosi dbanie o dobre samopoczucie pracowników i jego wpływ na budowanie lojalności pracowników.

4. Doceniaj i nagradzaj

Tylko 23% pracowników zdecydowanie zgadza się, że otrzymują odpowiednią ilość uznania za wykonaną pracę. Ci, którzy są doceniani, są czterokrotnie bardziej zaangażowani. [5] Oznacza to, że często managerowie zapominają o tak ważnym motywatorze jak zwyczajne docenienie wysiłków swojego zespołu. Tak proste działanie może przynieść wiele korzyści i budować zaangażowanie w całej firmie.

W jaki sposób doceniać pracowników?

 • Pochwały – publiczne chwalenie pracowników może być dużym motywatorem. Aby sprawić, że pracownik poczuje satysfakcję, że jego ciężka praca jest zauważona, wystarczy słowne podziękowanie podczas spotkania lub pisemna notka. Pochwały można wyrażać też bezpośrednio, podczas rozmowy z pracownikiem.
 • Nagrody – mogą być finansowe, jak podwyżki, bonusy i premie lub niefinansowe, w formie voucherów, biletów do kina czy teatru lub nawet zorganizowanych wyjazdów dla najlepszych pracowników. Nagrody nie tylko budują zaangażowanie zespołu i poczucie docenienia wśród pracowników, ale także motywują do skutecznej realizacji celów.
 • Specjalne przywileje – za szczególne zasługi możemy oferować pracownikom przywileje takie jak miejsce parkingowe, własne biuro, samochód służbowy lub nawet udział w wyborze lokalizacji biura i jego wyposażenia.

Gallup i Workhuman odkryli również, że tylko 10% pracowników jest pytanych o to, w jaki sposób lubią być doceniani. [5] Warto rozważyć zaangażowanie pracowników w proces wyboru nagród i sposobu przekazywania pochwał. Dzięki temu upewniamy się, że są one dobrze odbierane i skuteczne.

5. Bądź transparentny i rozmawiaj

Zachęcanie do otwartego dialogu może być skutecznym sposobem na zwiększenie zaangażowania, budowanie lojalności pracowników i wspieranie pozytywnej kultury pracy. Z drugiej strony, pracodawca również powinien wychodzić z inicjatywą rozmowy, regularnie komunikować zmiany i wydarzenia w firmie oraz zachować jak największą transparentność. Szczerość buduje lojalność.

Oto kilka pomysłów na to, w jaki sposób lepiej komunikować się z pracownikami:

 • Zachęcaj pracowników do zabierania głosu: kreuj kulturę organizacyjną, w której pracownicy mogą bezpiecznie dzielić się swoimi pomysłami, obawami i opiniami. Możesz wyznaczyć specjalne spotkania poświęcone na takie otwarte dyskusje, wysyłać ankiety do pracowników lub stworzyć specjalną skrzynkę mailową, gdzie można anonimowo dzielić się pomysłami i uwagami dotyczącymi funkcjonowania firmy.
 • Zadbaj o odpowiednie kanały komunikacji: zachęcaj do otwartej i szczerej komunikacji pracowników, nie tylko między sobą, ale też z kierownictwem. Możesz udostępnić komunikator, który będzie miejscem do luźniejszej komunikacji niż ta mailowa.
 • Zachęcaj do transparentności i otwartości: jako pracodawca bądź otwarty wobec pracowników w zakresie celów, planów i wyzwań firmy. Pomoże to w budowaniu zaufania i będzie wspierać poczucie pracy zespołowej. Aby inni chętnie dzielili się swoimi opiniami i pomysłami, przykład transparentności powinien iść z góry.  
 • Dawaj informację zwrotną: jeśli zachęcasz do komunikacji i słuchasz uwag pracowników, oni będą oczekiwali informacji zwrotnej – „Co z tym zrobisz?”. Rozmawiaj z pracownikami także o ich postępach i uwagach, jakie masz do ich pracy, aby nie czuli się zagubieni wśród codziennych obowiązków i znali Twoje oczekiwania. Jeśli zbierasz opinie od całego zespołu, np. przeprowadzasz ankietę, zadbaj o to, by wszyscy znali jej wyniki oraz informuj o działaniach, które podejmie firma, na jej podstawie.
 • Komunikuj się regularnie: jest to ważne zarówno dla dobrego przepływu informacji w firmie, ale także dla więzi społecznych. Spotkania zespołowe czy mniejszych grup pracowników pozwalają na to, by wszyscy czuli się poinformowani i mogli wymieniać się opiniami na bieżąco. Czasami jedno spotkanie całej firmy z ogłoszeniem informacji o zmianach to za mało, by zbudować mocną więź między pracownikiem a organizacją.

6. Słuchaj i pozwalaj na wyjście z inicjatywą

Słuchanie bardzo mocno wiąże się z poprzednim punktem z naszej listy, czyli rozmowami i komunikacją, ale zasługuje na osobny wątek. To, że dajemy pracownikom przestrzeń do zgłaszania pomysłów i obaw nie przyniesie żadnych korzyści, jeśli Ty jako pracodawca nie usłyszysz ich głosu, a pracownicy pozostaną bez jakiejkolwiek informacji zwrotnej.

W tym kontekście można pójść o krok dalej, pozwalając Zespołom wychodzić z własną inicjatywą i podejmować własne decyzje. Upoważnieni do działania, będą czuli się wyróżnieni i bardziej samodzielni, a to zbuduje w nich większą odpowiedzialność i zaangażowanie w działanie na rzecz „swoich własnych” projektów.

Dodawanie opinii o marce przez lojalnego klienta.

Jeśli dajesz pracownikom miejsce do dzielenia się pomysłami, konieczne jest podsumowanie tego, jaka część z pomysłów zostanie wdrożona i dlaczego. Możesz zaangażować pracowników w realizację ich własnych pomysłów oraz przekazać im decyzyjność w ich zakresie, aby czuli się docenieni i zachęcani do przedstawiania swoich inicjatyw także w przyszłości.

7. Wyznaczaj jasne cele i zadbaj o poczucie celu

Jasno wyznaczone cele to podstawa. Pomagają pracownikom lepiej angażować się w zadania i nie zagubić się w gąszczu codziennych obowiązków, dzięki możliwości priorytetyzacji działań.

Z drugiej strony, oprócz konkretnych KPI, organizacje coraz częściej w swoim działaniu odzwierciedlają konkretne poglądy i stosunek do świata. W taki sposób mogą zapewniać pracownikom poczucie celu, które w zupełnie innym wymiarze wpływa na budowanie lojalności pracowników wobec firmy.

Według badania Workmonitor 2023 aż 77% z nas uważa, że wartości i cele pracodawcy związane ze zrównoważonym rozwojem, różnorodnością i transparentnością są istotne. Co więcej aż 52% najmłodszego pokolenia (badani w wieku 18-24 lata) stwierdziło, że nie przyjęłoby oferty pracy w firmie, której wartości nie są zgodne z ich własnymi. [6] Te wyniki pokazują jak istotna jest dla nas odpowiedzialność biznesu wobec ludzi i środowiska.

Oprócz codziennej działalności zgodnej z konkretnym systemem wartości warto w firmie tworzyć dodatkowe inicjatywy koncentrujące się na problemach, które najbardziej angażują nasze zespoły. Oto kilka przykładów:

 • Twoi pracownicy szczególnie troszczą się o środowisko? Zorganizuj wspólne sprzątanie parku, okolicy biura czy pobliskiego lasu.
 • Czujecie, że w Waszej okolicy jest dużo osób, które potrzebują finansowego wsparcia? Zróbcie wspólnie remont mieszkania dla potrzebującej rodziny, bierzcie udział w zbiórkach odzieży i żywności.
 • Macie w biurze dużo pracowników pochodzących z Ukrainy? Zastanówcie się nad humanitarnym wsparciem ich rodzin lub miast, z których pochodzą.
 • Zależy Wam na losie zwierząt? Wyprowadzajcie wspólnie psy ze schroniska, zróbcie zbiórkę karmy, legowisk i innych produktów, których potrzebują pobliskie schroniska.

Wolontariat pracowniczy to także kolejna możliwość budowania społeczności. Działając razem na rzecz celów zgodnych z naszymi wartościami, uczymy się współpracy i budujemy emocjonalne więzi.

Budowanie lojalności pracowników zacznij od góry – rola managerów

Według badań aż 70% zmian w zaangażowaniu zespołu zależy wyłącznie od menedżera. [7] Przykład transparentnej komunikacji, budowania społeczności, współpracy, rozmów, konstruktywnego wyrażania opinii i wielu innych elementów budowania lojalności i zaangażowania w zespole powinien iść z góry, czyli od kadry kierowniczej. Bez tego elementu nie wprowadzisz trwałych zmian w organizacji i nie osiągniesz sukcesu jakim jest lojalny i zaangażowany zespół.

Statystyki jasno sugerują, że dbanie o zaangażowanie zespołu powinno być jednym z priorytetów managerów. Nie można jednak zostawiać ich z tym ważnym zadaniem bez odpowiedniego wsparcia.  Właściciele organizacji muszą myśleć też o narzędziach i szkoleniach, które należy zapewnić managerom, by skutecznie inspirowali swoje zespoły.

Budowanie lojalności pracowników z programem motywacyjnym

Sposobów na budowanie lojalności pracowników jest naprawdę dużo. Wdrożenie tych najbardziej skutecznych dla danej organizacji to wyzwanie dla właścicieli i managerów. Czy jest droga na skróty? Nie, ale rozwiązaniem, które skraca czas i pozwala na dotknięcie co najmniej kilku z powyżej wymienionych metod budowania lojalności zespołu jest wdrożenie programu motywacyjnego, który może jednocześnie być:

 • rozwiązaniem budującym społeczność i wspierającym wzajemne docenianie się pracowników (wspólny wall do wyrażania pochwał czy pojedynki i gry zespołowe)
 • miejscem na wyjście z inicjatywą (moduł, w którym możemy dzielić się najlepszymi praktykami, w którym jedna, wybrana przez społeczność, zostaje wdrożona do firmy)
 • systemem nagród (Katalog Nagród lub nagroda główna w formie np. wyjazdu dla osób, które najlepiej realizują cele i udzielają się w społeczności)
 • miejscem do rozwoju CSR (możliwość przekazania środków na wybrany cel charytatywny lub premiowanie bezpiecznej jazdy służbowym samochodem)

Listę narzędzi, możliwych do wdrożenia w ramach programu, ogranicza tak naprawdę tylko wyobraźnia. Największą zaletą programów motywacyjnych skrojonych na miarę jest możliwość dopasowania ich do indywidualnych wymagań firmy oraz wypracowania rozwiązań stworzonych specjalnie na potrzeby danej grupy pracowników.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jego dostępności, personalizacji, czy aby zbierać dane dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Zobacz więcej
Ustawienia
OK
Polityka prywatności i plików cookies
Polityka Prywatności
Cookie name Active

WSTĘP:

Niniejsza polityka jest skierowana do użytkowników strony internetowej https://www.yesindeed.pl/ oraz https://www.yesondeed.pl/ i opisuje w jaki sposób YesIndeed spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-032) przy ul. Przeskok 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696077, NIP: 9512446100, REGON: 368339288, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej jako „YesIndeed”) zapewnia ochronę Danych Osobowych użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz w jaki sposób YesIndeed działając w charakterze Administratora danych zbiera i wykorzystuje Dane osobowe użytkowników korzystających z tych witryn. Ochrona danych osobowych jest w YesIndeed traktowana szczególnie poważnie. Niniejsza polityka prywatności określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania YesIndeed. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. YesIndeed przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

DEFINICJE:

„YesIndeed”, „Administrator” YesIndeed spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-032) przy ul. Przeskok 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696077, NIP: 9512446100, REGON: 368339288, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Osoba, Której Dane Dotyczą osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość danej osoby fizycznej. Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje związane z Osobą, Której Dane Dotyczą no. Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres IP. Podmiot Przetwarzający Dane Osobowe podmiot, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora Przetwarzanie oznacza każdą operację na Danych Osobowych, w sposób zautomatyzowany lub inny, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przekazywanie Danych oznacza przekazywanie Danych Osobowych przez dany podmiot innemu podmiotowi. Przekazywanie może odbywać się za pomocą korespondencji, kopii, przekazania lub ujawnienia Danych Osobowych za pośrednictwem sieci, w tym poprzez zdalny dostęp do bazy danych lub przekazanie z jednego nośnika na inny nośnik, niezależnie od rodzaju nośnika (np. z dysku twardego komputera do serwera). Użytkownik osoba odwiedzająca strony internetowej https:/ www.yesindeed.pl/

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

YesIndeed wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu skuteczne stosowanie zasad ochrony danych, które pozwalają na zapewnienie zgodności z RODO oraz obronę praw i wolności Osób, Których Dane Dotyczą od momentu ich pozyskania aż do usunięcia. YesIndeed zbiera i przetwarza Dane Osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zgromadzone Dane Osobowe nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z takimi celami. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Osoby, Której Dane Dotyczą.

ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW:

Użytkownicy mogą udostępniać nam swoje Dane Osobowe odwiedzając nasze strony internetowe. Administrator gromadzi lub może gromadzić Dane Osobowe Użytkowników, gdy korzystają oni z naszych stron internetowych, w tym w szczególności informacje dotyczące ruchu w serwisie, informacje o lokalizacji, dane dzienników logowania, treści ankiet i formularzy kontaktowych oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, z których Użytkownicy korzystają. Wykorzystamy te dane, aby Państwa kolejna wizyta na naszej stronie internetowej była łatwiejsza i przyjemniejsza. W oparciu o lokalizację, z której Państwo korzystają ze strony internetowej, będziemy też mogli zasugerować użyteczną treść.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW:

Dane Osobowe Użytkowników będą zbierane i Przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 1. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym w szczególności umowy świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. Wykonywanie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 3. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 4. W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
 5. Realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności jest to możliwość udzielania odpowiedzi na korespondencję, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz marketingu bezpośredniego usług Administratora.
 6. Promocja i marketing Administratora, jego usług oraz produktów za zgodą Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
YesIndeed zapewni, że Przetwarzanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych (w tym obowiązkiem uzyskania zgody, jeżeli jest to wymagane).

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie wszystkich Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię, nazwisko, adres e-mail lub telefon jest konieczne do zawarcia umowy, wykonania usługi lub obsługi kierowanych do nas zapytań lub skarg.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW:

Państwa Dane Osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania naszych serwisów internetowych i aplikacji, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą naszych klientów i innych interesantów (np. kurierom), doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty. Twoje dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW:

Dane Osobowe Użytkowników są przechowywane z uwagi na działalność prowadzoną przez YesIndedd, nie dłużej niż to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. YesIndeed przechowuje Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z okresami przechowywania danych wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: − w przypadku, gdy Użytkownicy kontaktują się z nami z zapytaniem/wnioskiem, przechowujemy ich Dane Osobowe przez czas niezbędny do Przetworzenia ich zapytania/wniosku; przechowujemy Dane Osobowe Użytkowników wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego do chwili rezygnacji Użytkownika z tych usług (wycofania zgody).

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW:

YesIndeed wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić poziom bezpieczeństwa Danym Osobowym stosowny do zagrożenia praw i swobód Użytkowników, a w szczególności w celu zapewnienia Danym Osobowym Użytkowników ochrony przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do nich. Zapewnienia tego samego poziomu ochrony wymagamy umownie od usługodawców YesIndeed, którzy przetwarzają Dane Osobowe Użytkowników, działających jako Przetwarzający Dane Osobowe w imieniu YesIndeed.

PLIKI COOKIE:

Plik cookie jest to niewielki plik tekstowy, który strony internetowe umieszczają w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu (np. komputerze lub urządzeniu przenośnym odwiedzającego). Pliki cookies są powszechnie stosowane w celu prowadzenia i udoskonalania funkcjonowania stron internetowych, zapewnienia spersonalizowanej obsługi, a także dostarczenia właścicielom stron internetowych różnych informacji. Przy okazji wizyty Użytkownika na naszej stronie internetowej YesIndeed stosuje się cookies, Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego yesindeed.pl oraz www.wannabuy.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowanie zawartości stron serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych (najczęściej pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb),
 2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymanie sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
W ramach serwisu internetowego yesindeed.pl oraz www.wannabuy.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
 1. “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z yesindeed.pl oraz www.wannabuy.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin naszej strony chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji o plikach cookies znajdziecie na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Na mocy obowiązujących przepisów prawa Użytkownik ma:
 1. Prawo do dostępu do oraz uzyskania kopii danych osobowych: Macie Państwo prawo uzyskać informacje, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeśli tak, możecie otrzymać dostęp do kopii posiadanych przez nas danych osobowych oraz informacji na temat sposobu ich przetwarzania. W niektórych przypadkach możecie zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii danych.
 2. Prawo do poprawy danych osobowych: Jeżeli jesteście Państwo w stanie udowodnić, że posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, możecie poprosić o ich aktualizację lub wprowadzenie poprawek.
 3. Prawo do bycia zapomnianym / usunięcia danych: W określonych okolicznościach macie Państwo prawo do usunięcia danych. Możecie zwrócić się z takim wnioskiem w dowolnym momencie, a my ocenimy, czy prośba zostanie uwzględniona, uwzględniając przepisy i obowiązki prawne związane z przetwarzaniem tych danych. Jeśli uznamy, że prośba o usunięcie danych osobowych jest uzasadniona, usuniemy je bez zbędnej zwłoki.
 4. Prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: W pewnych okolicznościach macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, do sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
Aby skorzystać ze swoich praw, Użytkownik powinien przesłać swoje żądanie do YesIndeed na adres wskazany w danych kontaktowych. Abyśmy mogli odpowiedzieć na wniosek Użytkownika, należy przekazać nam następujące niezbędne dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres pocztowy, a także wszelkie inne informacje niezbędne w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika. W zakresie, w jakim Nasze przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z udzielonej zgody, przysługuje Państwu także prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podjętych w okresie jej trwania, to jest przed przez otrzymaniem informacji o cofnięciu zgody. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi na nasze przetwarzanie danych osobowych możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w szczególności w państwie UE Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE:

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

ZAPYTANIA/DANE KONTAKTOWE:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki zbieramy lub wykorzystujemy Dane Osobowe Użytkowników, a także w kwestiach dotyczących skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw związanych z jego Danymi Osobowymi, uprzejmie prosimy o kontakt pod następującym adresem: kontakt@yesindeed.pl
Zapisz
Cookies settings