YesIndeed Sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich w ramach finansowania projektu grantowego w ramach: Działania 1.3: „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Celem projektu jest etap badawczo-rozwojowy dla systemu autonomicznej grywalizacji.

Dofinansowanie projektu z UE: 840.000 PLN